Privacy

Op deze pagina zal u weldra de GDPR gerelateerde informatie terug vinden.
In afwachting kan u zich wenden tot het bestuur voor alle vragen rond privacy regelgeving binnen KSSMA vzw.   contact = info@kssma.be
Verantwoordelijke databescherming :   Eugeen Gruyaert